نصب سیستم مدیریت محتوا جوملا

برای نصب سیستم مدیریت محتوا جوملا به صورت زیر عمل می کنیم :

1-

2-

3-

4-

5-

در این مرحله برای آموزش ساختن دیتا بیس به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://azaronline.com/learn/post/12

6-

7-

منبع : سرور مجازی